1. Badania instalacji wentylacji wykonujemy metodą:
pomiaru ciśnień, pomiaru prędkości przepływu powietrza w kanałach z zastosowaniem rurki Pittota, lub pomiaru strugi objętości powietrza przy zastosowaniu sond termo oporowych, anemometrów skrzydełkowych
pomiaru strugi objętości powietrza bezpośrednio na elementach nawiewnych i wywiewnych lub z zastosowaniem balometrów
badanie turbulencji
badanie promieniowania cieplnego z użyciem "czarnej kuli"
2. Wyniki pomiarów przeliczone wg wzorów:


gdzie:
V - strumień objętości powietrza
v - prędkość strumienia powietrza
s - pole przekroju pomiarowego
k - współczynnik przysłonięcia


obliczanie prędkości średniej przy zastosowaniu rurki Pitota:

gdzie:
- średnie ciśnienie dynamiczne w kanale [Pa]
- gęstość powietrza (dla danej temperatury) [kg/m3]


gdzie:
- ciśnienie dynamiczne w i-tym punkcie [Pa]
i - ilość punktów pomiarowych


pomiar wydatku na elementach nawiewnych


- średnia prędkość wypływu [m/s]


- powierzchnia nawiewnika brutto [m2]
- efektywna powierzchnia nawiewu [m2]
Anemometr TESTO

Centrala CARRIER
 
  copyright 2007 DEMAK
design: tomash