Firma DEMAK ma przyjemność zaoferować Państwu pomoc techniczną i usługi w zakresie: uruchamiania, regulacji oraz badania parametrów pracy urządzeń i instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych.

Firma: Zakład Usług Technicznych DEMAK istnieje od 1983 roku.

W swojej działalności zajmuje się instalacjami sanitarnymi w szczególności zaś instalacjami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, grzewczymi, chłodniczymi, węzłami cieplnymi i kotłowniami oraz sterowaniem i automatyką kontrolno pomiarową dla tych instalacji.

W początkowym okresie działalności funkcjonowaliśmy na rynku usług jako firma wykonawcza, specjalizująca się dostawami i montażem instalacji klimatyzacyjnych.

W latach 1996 do 1999 profil działalności naszej firmy ulegał zmianie, następowało stopniowe przekształcanie w firmę inżynierską. W tym okresie znikała działalność typowo wykonawcza a firma w coraz większym zakresie zajmowała się prowadzeniem robót na rzecz innych podmiotów, uruchomieniami i regulacją instalacji a także przygotowaniem instalacji oraz urządzeń do odbiorów i eksploatacji.

W chwili obecnej głównym przedmiotem działalności firmy są wszelkie prace związane z regulacjami przepływów zarówno powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak i czynnika w instalacjach grzewczych CO i CT, chłodniczych, oraz uruchomienia tych instalacji i urządzeń z nimi związanych. Wykonujemy również pomiary hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje. Regulacje, pomiary i uruchomienia wykonywane są przez pracowników mających solidne doświadczenie zarówno w realizacjach instalacji jak i w ich uruchomieniach oraz regulacjach. Jednocześnie korzystamy z wiedzy i zapału młodych inżynierów i adeptów, co pozwala na wdrażanie nowin technicznych.

Firma posiada nowoczesne wyposażenie, dzięki czemu nasi inżynierowie korzystają z profesjonalnego sprzętu pomiarowego, posiadającego wymagane przepisami legalizacje.

Realizujemy projekty zarówno w kraju jak i za granicą.

 
 
 
 
 
  copyright 2007 DEMAK
design: tomash